Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

niepotrzebnaprzygoda
22:22
niepotrzebnaprzygoda
22:17

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

September 04 2017

niepotrzebnaprzygoda
11:58
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromnatelle natelle viaBalsamistka Balsamistka

August 24 2017

niepotrzebnaprzygoda
14:05
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viaplacekijacek placekijacek
niepotrzebnaprzygoda
14:05

August 05 2017

niepotrzebnaprzygoda
12:01
7479 914b

July 29 2017

niepotrzebnaprzygoda
11:10
4787 54a1
Reposted frombanitka banitka viaune-raconteuse une-raconteuse
niepotrzebnaprzygoda
11:10
7654 9dd9
God bless us everyone,  we are broken people.
niepotrzebnaprzygoda
10:14
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszydera szydera
niepotrzebnaprzygoda
10:14
4751 7583
Reposted fromAluap Aluap viaavooid avooid
niepotrzebnaprzygoda
10:13
Chce, żeby dotknęła mnie jeszcze raz, bo zakochałem się w sposobie, w jaki się uśmiechała, kiedy to zrobiła(…).
— Colleen Hoover – Confess

July 27 2017

niepotrzebnaprzygoda
10:43
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaplacekijacek placekijacek
niepotrzebnaprzygoda
10:42
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"

July 11 2017

niepotrzebnaprzygoda
14:56
2029 a0a9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaplacekijacek placekijacek

April 16 2017

niepotrzebnaprzygoda
18:31
6186 b721 500
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców

April 15 2017

niepotrzebnaprzygoda
17:13
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
niepotrzebnaprzygoda
17:10
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viamore-than-a-memory more-than-a-memory
niepotrzebnaprzygoda
17:08
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viapersona-non-grata persona-non-grata
niepotrzebnaprzygoda
17:06
niepotrzebnaprzygoda
17:03
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl