Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

22:29
6042 54c1 500
Reposted fromkattrina kattrina viausagiaddict usagiaddict

June 29 2019

niepotrzebnaprzygoda
12:05
7023 6302 500
Reposted fromfine-arts fine-arts viapiehus piehus
niepotrzebnaprzygoda
10:52
1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi viajestemjeden jestemjeden

May 19 2019

niepotrzebnaprzygoda
13:34
5207 c722
Reposted fromxpetqa xpetqa viapiehus piehus

May 09 2019

niepotrzebnaprzygoda
11:30

October 24 2018

niepotrzebnaprzygoda
11:18
niepotrzebnaprzygoda
11:07

October 22 2018

niepotrzebnaprzygoda
17:08
niepotrzebnaprzygoda
11:04
Reposted fromFlau Flau viahavingdreams havingdreams

October 21 2018

niepotrzebnaprzygoda
14:51
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaSchattenhonig Schattenhonig
niepotrzebnaprzygoda
14:48
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viapodprzykrywka podprzykrywka
niepotrzebnaprzygoda
14:46
5164 420d
Reposted frompannakojot pannakojot viainvincible invincible

October 18 2018

16:53
2941 d5f0

October 17 2018

niepotrzebnaprzygoda
14:22
2898 c168 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
niepotrzebnaprzygoda
14:19
A teraz nie żyje. Siedzę w jej mieszkaniu. Wszystko zniknęło. Zostały tylko książki.
Były naszym tłem. Tkwiły w każdym kadrze. Znałem ich grzbiety, zanim rozpoznałem w czarnych znakach litery. Całe życie z nich wróżyłem. Szukałem puent
— Marcin Wicha "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"
niepotrzebnaprzygoda
12:57
3450 6f8a 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viapiehus piehus

October 15 2018

niepotrzebnaprzygoda
17:43
1205 5732
niepotrzebnaprzygoda
17:41
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus

October 14 2018

niepotrzebnaprzygoda
11:47

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.
Reposted frommalw malw viafajnychnielubie fajnychnielubie
niepotrzebnaprzygoda
11:41
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl