Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

niepotrzebnaprzygoda
16:16
niepotrzebnaprzygoda
16:15
4210 44e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarakoszula szarakoszula
niepotrzebnaprzygoda
16:14
Chciałam wiedzieć wszystko, chociaż w niewiedzy zawsze była jakaś nadzieja.
— Tracy Chevalier
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
niepotrzebnaprzygoda
16:12
niepotrzebnaprzygoda
16:12
A ja nie chciałbym tak po prostu po prostu przeminąć.
— Indios Bravos - Czas spełnienia
niepotrzebnaprzygoda
16:11
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viainsanedreamer insanedreamer
niepotrzebnaprzygoda
16:09
8525 9373 500
Reposted frompiehus piehus

September 21 2018

niepotrzebnaprzygoda
06:26
5853 4005 500
niepotrzebnaprzygoda
06:26
0585 9be9 500
Janusz Korczak
06:25
6475 2715
Reposted fromimmaturemonster immaturemonster viapiehus piehus
niepotrzebnaprzygoda
06:25
7483 d3b8 500
Reposted frompiehus piehus
niepotrzebnaprzygoda
06:24
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
niepotrzebnaprzygoda
06:24
Reposted fromnazarena nazarena viapiehus piehus
niepotrzebnaprzygoda
06:24
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapiehus piehus
niepotrzebnaprzygoda
06:22
7541 ddaa 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
niepotrzebnaprzygoda
06:22
7542 aa18 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
niepotrzebnaprzygoda
06:22
7543 c4e1 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
niepotrzebnaprzygoda
06:22
Jeżeli mam mętne oczy, to nie od leków, bardziej od zła, którym jestem odurzony; ostra intoksykacja od dzieciństwa. Na tym świecie nie ma nawet skrawka świętości, a szukałem go nieubłaganie. Nie mogę uwierzyć w to, czym się stałem. Czasem tylko smutkiem zaciśnięte gardło przypomina, że mam jeszcze jakieś emocje. Nieodwracalnie uszkodzony typ, artysta bez duszy i natchnienia, miejski łowca i zbieracz, szepczący do samego siebie samotnik, diament, na którym łamią się narzędzia do szlifowania, typ z talentem, którego nikt nie dostrzeże, kwiat wyrosły na śmietniku, cień miłego, nieśmiałego chłopca, który wierzył w miłość. Kiedyś myślałem, że partycypując w złu, może uda mi się coś wyszarpać. Lepkimi od neurotyzmu łapami zabierałem to, co nie moje, mściwymi pięściami uderzałem na oślep, nabrzmiałym kutasem wykoślawiałem psychikę dziewcząt z bogatych domów, tabletkami pod językiem popełniałem biochemiczny samogwałt. Przestałem partycypować w złu, ale ono nie zniknęło, wręcz przeciwnie, ma się coraz lepiej. Tylko ja jestem bardziej wycofany, samotny, bez-nadziejny. Są ludzie, którym dane jest życie z samo-piszącym-się-scenariuszem. Smakują owoce sensu i znaczenia. Są ludzie, którzy zostają strąceni jak na pierdolonej kręgielni – i nie ma na to żadnej, dającej się logicznie wywieść przyczyny. Żadnych podróży, ciuszków, lansu, przygód, wkładanych na palec obrączek, narodzin nowego życia, awansów, kariery. Tego klucza wrzuconego między tryby chyba nie da się wyjąć. Sabotaż osobowości, braki uzębienia i pokrzywiony kręgosłup. Każde graffiti, które mijasz, jest aktem substytucji neuroprzekaźników szczęścia. Ta miłość do liter – cyfrowych lub wykonanych lakierem - napisze mi przyszłość, o której nie śniłem, lub pogrąży mnie na samo dno.
— Kr/z/s
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

September 20 2018

niepotrzebnaprzygoda
17:41
niepotrzebnaprzygoda
17:40
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl