Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

niepotrzebnaprzygoda
22:33
3454 1d7c
Reposted fromluron luron viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 20 2018

niepotrzebnaprzygoda
23:01

January 17 2018

niepotrzebnaprzygoda
01:22
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko

January 07 2018

niepotrzebnaprzygoda
12:59
7468 ca6a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
niepotrzebnaprzygoda
12:48
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viaxannabelle xannabelle

January 06 2018

niepotrzebnaprzygoda
21:19
7453 f5fd
Reposted fromnyaako nyaako viapiehus piehus

January 05 2018

niepotrzebnaprzygoda
21:41
1405 0bce 500
Reposted fromdobby dobby viauumlaut uumlaut

November 24 2017

niepotrzebnaprzygoda
22:22
niepotrzebnaprzygoda
22:17

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

September 04 2017

niepotrzebnaprzygoda
11:58
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromnatelle natelle viaBalsamistka Balsamistka

August 24 2017

niepotrzebnaprzygoda
14:05
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viaplacekijacek placekijacek
niepotrzebnaprzygoda
14:05

August 05 2017

niepotrzebnaprzygoda
12:01
7479 914b

July 29 2017

niepotrzebnaprzygoda
11:10
4787 54a1
Reposted frombanitka banitka viaune-raconteuse une-raconteuse
niepotrzebnaprzygoda
11:10
7654 9dd9
God bless us everyone,  we are broken people.
niepotrzebnaprzygoda
10:14
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszydera szydera
niepotrzebnaprzygoda
10:14
4751 7583
Reposted fromAluap Aluap viaavooid avooid
niepotrzebnaprzygoda
10:13
Chce, żeby dotknęła mnie jeszcze raz, bo zakochałem się w sposobie, w jaki się uśmiechała, kiedy to zrobiła(…).
— Colleen Hoover – Confess

July 27 2017

niepotrzebnaprzygoda
10:43
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaplacekijacek placekijacek
niepotrzebnaprzygoda
10:42
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl