Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

niepotrzebnaprzygoda
08:45
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viauumlaut uumlaut
niepotrzebnaprzygoda
08:40
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viauumlaut uumlaut
niepotrzebnaprzygoda
08:35
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice viauumlaut uumlaut
niepotrzebnaprzygoda
08:35
Niektórym do szczęścia brakuje naprawdę jedynie szczęścia.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted frominpassing inpassing viauumlaut uumlaut

April 06 2018

niepotrzebnaprzygoda
10:34
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viaplacekijacek placekijacek
niepotrzebnaprzygoda
10:34
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl viaplacekijacek placekijacek

March 31 2018

niepotrzebnaprzygoda
22:37
6457 14f4
niepotrzebnaprzygoda
22:34
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
niepotrzebnaprzygoda
22:33
3454 1d7c
Reposted fromomphh omphh viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 20 2018

niepotrzebnaprzygoda
23:01

January 17 2018

niepotrzebnaprzygoda
01:22
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko

January 07 2018

niepotrzebnaprzygoda
12:59
7468 ca6a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
niepotrzebnaprzygoda
12:48
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viaxannabelle xannabelle

January 06 2018

niepotrzebnaprzygoda
21:19
7453 f5fd
Reposted fromnyaako nyaako viapiehus piehus

January 05 2018

niepotrzebnaprzygoda
21:41
1405 0bce 500
Reposted fromdobby dobby viauumlaut uumlaut

November 24 2017

niepotrzebnaprzygoda
22:22
niepotrzebnaprzygoda
22:17

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

September 04 2017

niepotrzebnaprzygoda
11:58
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromnatelle natelle viaBalsamistka Balsamistka

August 24 2017

niepotrzebnaprzygoda
14:05
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viaplacekijacek placekijacek
niepotrzebnaprzygoda
14:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl