Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

niepotrzebnaprzygoda
14:38
Reposted fromFlau Flau viapodprzykrywka podprzykrywka
niepotrzebnaprzygoda
14:38
7545 9581
Reposted fromnazarena nazarena viadygoty dygoty
07:52
Trust yourself. You know more than you think you do.
Benjamin Spock
(via hqlines)
Reposted fromkattrina kattrina
07:52
5521 d279
Reposted fromkattrina kattrina
07:52
5451 f7c0
Reposted fromkattrina kattrina
07:51
5316 8837
Reposted fromkattrina kattrina
07:49
5210 f9be

made in heights.

Reposted fromkattrina kattrina
07:49
5185 7881
Reposted fromkattrina kattrina
niepotrzebnaprzygoda
07:49
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakattrina kattrina
niepotrzebnaprzygoda
07:48
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakattrina kattrina
niepotrzebnaprzygoda
07:48
Świat rozpaczy i bólu.
Kwiaty kwitną
Nawet wtedy.
— Issa
Reposted fromvaka vaka viakattrina kattrina
07:46
9612 9761 500

sharpeners:

Mary and Max (2009)

Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
niepotrzebnaprzygoda
07:46
(...) pewne zdarzenia w życiu pozostawiają trwałe ślady. Ale tych szczególnych nie można w żaden sposób usunąć. Ani chirurgicznie, ani chemicznie. Są bardziej trwałe niż tatuaże. Są trwalsze niż wszystkie blizny.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
niepotrzebnaprzygoda
07:46
7276 67ec 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
niepotrzebnaprzygoda
07:45
niepotrzebnaprzygoda
07:45
2469 8123
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszydera szydera
niepotrzebnaprzygoda
05:43
8760 6fd2 500
Reposted frompiehus piehus
niepotrzebnaprzygoda
05:43
2245 d643 500

September 22 2018

niepotrzebnaprzygoda
16:16
niepotrzebnaprzygoda
16:15
4210 44e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl