Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

niepotrzebnaprzygoda
14:51
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaSchattenhonig Schattenhonig
niepotrzebnaprzygoda
14:48
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viapodprzykrywka podprzykrywka
niepotrzebnaprzygoda
14:46
5164 420d
Reposted frompannakojot pannakojot viainvincible invincible

October 18 2018

16:53
2941 d5f0

October 17 2018

niepotrzebnaprzygoda
14:22
2898 c168 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
niepotrzebnaprzygoda
14:19
A teraz nie żyje. Siedzę w jej mieszkaniu. Wszystko zniknęło. Zostały tylko książki.
Były naszym tłem. Tkwiły w każdym kadrze. Znałem ich grzbiety, zanim rozpoznałem w czarnych znakach litery. Całe życie z nich wróżyłem. Szukałem puent
— Marcin Wicha "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"
niepotrzebnaprzygoda
12:57
3450 6f8a 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viapiehus piehus

October 15 2018

niepotrzebnaprzygoda
17:43
1205 5732
niepotrzebnaprzygoda
17:41
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viapiehus piehus

October 14 2018

niepotrzebnaprzygoda
11:47

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.
Reposted frommalw malw viafajnychnielubie fajnychnielubie
niepotrzebnaprzygoda
11:41
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viapiehus piehus
niepotrzebnaprzygoda
11:39
2123 39d8 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viaOnly2you Only2you

October 12 2018

niepotrzebnaprzygoda
18:04
niepotrzebnaprzygoda
17:41
1734 b544 500
Reposted frombeer beer viapiehus piehus
niepotrzebnaprzygoda
17:41
9824 db56 500
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
niepotrzebnaprzygoda
17:30
2382 c31a 500
niepotrzebnaprzygoda
17:27
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
niepotrzebnaprzygoda
17:25
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaawakened awakened
niepotrzebnaprzygoda
17:21
1491 c0d0
niepotrzebnaprzygoda
17:21
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl